cay-osaka

Cây Osaka có tán lá rộng, hoa đẹp đặc sắc, được dùng làm cây cảnh, cây bóng mát trồng trên đường phố

cay-osaka 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.