• Chính sách đối soát, Cây cảnh Hà Nội thanh toán tiền & các chi phí dịch vụ vận chuyển bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế.
 • Khách hàng của Cây cảnh Hà Nội có quyền lựa chọn đối tác thanh toán thứ 3 để đối soát tiền thu hộ COD. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các bên này, bao gồm:
  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer).
  • hứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng của Cây cảnh Hà Nội áp dụng với khách hàng:
  • Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách hàng sẽ được lưu trên hệ thống của chúng tôi, chỉ sử dụng để thanh toán tiền cho khách hàng, hoặc thanh toán các khoản giảm trừ, khuyến mại, điểm thưởng … Ngoài ra, Cây cảnh Hà Nội tuyệt đối không sử dụng vào các mục đích khác.
  • Các thông tin về thẻ Ngân hàng của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối, Quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin không cần thiết tại website của chúng tôi.
  • Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
  • Cây cảnh Hà Nội hiện có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống hạ tầng cho thanh toán được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.
  • Hệ thống nội bộ giữa các modules của mà Cây cảnh Hà Nội sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.