Phân vi lượng kích thích ra hoa

200.000 

Các thành  phần trong phân vi lượng kích thích ra hoa

N: 10%      P2O5: 20%     K2O: 15%

MgO: 0.85%        CaO: 5%         Zn: 1%

S: 1.5%           B: 0.5%          NOA: 0.01%

Công dụng của phân vi lượng:

  • Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và hợp lí trong quá trình cây ra hoa.
  • Tăng sinh trưởng và phát triển cân đối, kích thích cây đẻ nhánh. nảy chồi, ra đọt.
  • Đặc biệt phân vi lượng kích thích, thúc đẩy quá trình hình thành hoa, ra hoa cực mạnh, màu sắc hoa đẹp và lâu tàn.
  • Mô tả

Mô tả

Phân vi lượng kích thích ra hoa có các thành phần sau:

Sản phẩm phân vi lượng kích ra hoa

Sản phẩm phân vi lượng kích ra hoa

N: 10%      P2O5: 20%     K2O: 15%

MgO: 0.85%        CaO: 5%         Zn: 1%

S: 1.5%           B: 0.5%          NOA: 0.01%

 

Công dụng của phân vi lượng:

  • Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và hợp lí trong quá trình cây ra hoa.
  • Tăng sinh trưởng và phát triển cân đối, kích thích cây đẻ nhánh. nảy chồi, ra đọt.
  • Đặc biệt phân vi lượng kích thích, thúc đẩy quá trình hình thành hoa, ra hoa cực mạnh, màu sắc hoa đẹp và lâu tàn.
Phân vi lượng chứa các chất tốt cho cây

Phân vi lượng chứa các chất tốt cho cây

Cách sử dụng cho từng loại cây:

Loại cây Liều lượng Cách sử dụng
Hoa lan từ 6-18 tháng 1-2g/1 lít nước tưới định kỳ 7-10 ngày/lần
Hoa lan thành thục, trước khi ra nụ 2-3g/ 1 lít nước tưới định kỳ 7-10 ngày/lần
Hoa hồng, huệ, cúc và các loại hoa khác 1-2g/ 1 lít nước tưới định kỳ 7-10 ngày/ lần trong thời kỳ cây trưởng thành và sắp ra nụ
Cây cảnh, Bonsai 1-2g/ 1 lít nước tưới định kỳ 7-10 ngày/lần ngay sau khi chuyển chậu hoặc tỉa cành

 

Phân vi lượng kích Lan hồ điệp ra hoa

Phân vi lượng kích Lan hồ điệp ra hoa

Phân vi lượng kích hoa hồng ra hoa

Phân vi lượng kích hoa hồng ra hoa

Phân vi lượng kích sen Nhật ra hoa

Phân vi lượng kích sen Nhật ra hoa