Tag - cây xanh gia đìnhc

Kinh nghiệm đánh chuyển cây xanh công trình

Khi trồng cây xanh công trình, cây bóng mát, cây lâm nghiệp, cây ăn quả nhiều khi cần đào, đánh để chuyển vị trí các loại cây nhiều năm tuổi, có kích thước lớn sẽ được cây nhanh thu hoạch hoặc tạo thế cây lâu năm trong nghề trồng cây cảnh. Xin mách cách chuyển vị trí các loại cây có tỷ lệ sống cao. Đào, đánh cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh có 1-3 năm tuổi, đường [...]

Chat ngay với CCHN