Phân loại cây xanh công trình (phần 1)

Dựa trên những đặc điểm khác nhau như về giá trị sử dụng, hình dáng thực vật… người ta phân loại cây xanh công trình thành các loại khác nhau.

cây xanh công trình
cây xanh công trình

Phân loại cây xanh công trình theo nguồn gốc

Theo nguồn gốc người ta có thể phân theo nhóm cây xanh trồng nhân tạo và nhóm cây xanh tự nhiên. Tuy nhiên do đặc điểm phát triển lịch sử của mỗi đô thị, cách phân chia này đôi khi khó xác định và không thuận lợi trong việc đánh giá, quy hoạch phát triển mảng cây xanh ở đây. Ví dụ hầu hết đô thị ở nước ta không có nhiều mảng cây xanh tự nhiên mà chủ yếu là hệ thống cây xanh trồng nhân tạo.

cây xanh công trình
Cây xanh công trình

Phân loại cây xanh công trình theo thành phần thực vật

Phân loại cây xanh công trình theo thành phần thực vật như phân theo cây lá rộng, cây lá kim, cây vùng ôn đới, cây vùng nhiệt đới. Hoặc căn cứ theo chiều cao tự nhiên của cây chia nhóm cây đại mộc (cây cao trên 20 – 25 m); nhóm cây trung bình (cao 10 –20 m), cây tiểu mộc (cao dưới 10 m)… Việc phân chia này có lợi cho việc thiết kế chọn cây trồng ở các khu vực, định mức quản lý, tuy nhiên sự sinh trưởng kích thước của cây trong tự nhiên khác với khi được trồng trong công trình đô thị, do vậy hoạch định định mức quản lý thời gian và kích thước cây sẽ gặp khó khăn.

Cây công trình thành phố
Cây công trình thành phố

Phân chia cây xanh công trình theo mục đích sử dụng

Phân chia cây xanh công trình theo mục đích sử dụng: Cách phân chia này hữu ích cho quá trình thiết kế, chọn cây theo nhóm công dụng hay mục đích rõ ràng hơn. Cây xanh công trình chia ra 3 nhóm:

Cây xanh công trình có tác dụng che bóng

Cây xanh công trình có tác dụng che phủ nền

Cây xanh công trình có tác dụng trang trí

Cây xanh công trình
Cây xanh công trình

Phân chia thành phần cây xanh công trình theo nhóm thực vật 

Phân loại cây xanh công trình theo nhóm cây, đặc điểm thực vật: Theo 2 nhóm chính là cây và cỏ

One thought on “Phân loại cây xanh công trình (phần 1)

  1. Pingback: Phân loại cây xanh công trình (phần 2) - Cây cảnh Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.